Samverkan

Samarbete finns det stort utrymme för i mitt hus. På vilket sätt kan du och jag komplettera varandra? Vilket projekt skulle vi kunna göra och till vilken nytta? Vill du ta med dig en grupp människor till mitt hus där vi tillsammans gör något spännande och utvecklande? Hör av dig till mig så ser vi om vi kan finna något som vi båda upplever stimulerande.